ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Izolační skla

Zasklení oken

Izolační dvojsklo s vrstvou měkkého pokovení částečkami speciálního kovu, zajišťuje odraz unikající tepelné energie z místnosti zpět do místnosti. Standardně používané dvojsklo pro profil IV68 je plněné argonem. Zvuková izolace tohoto skla je 30 dB.

Distanční rámeček

Distanční rámeček

Izolační skla jsou tvořena daným počtem skleněných tabulí, jejichž vzdálenost vymezuje distanční rámeček.

Správnou volbu distančního rámečku začneme trochu netradičně tzv. rosení skel. Rosení skla dochází z důvodu, že vlhkost vzduchu v místnosti se ve formě zkondenzované vody projeví na povrchu konstrukce v našem případě skla z  poklesu povrchové teploty pod teplotu rosného bodu. Nejkritičtější místo na okně je právě nad zasklívací lištou. Na vzniku rosení má samozřejmě vliv i zapuštění skla do okenního profilu. Jsou tedy celkem tři faktory, které ovlivňují rosení skel – snížení vnitřní vlhkosti v místnosti, zapuštění skla v okenním profilu, a jak již bylo řečeno, správně zvoleným typem distančního rámečku.

 

Vzniklé rosení můžeme ovlivnit naším chováním, kdy v zimním období snížíme vlhkosti v místnosti. Toho docílíme jednak pravidelným větráním, nezakrýváním radiátorů – možnost přístupu teplého vzduchu k oknu, odstraněním sušením prádla v místnosti, používání digestoří při vaření, zajištění dostatečného větrání v koupelnách, atd.

Třetím faktorem, který ovlivňuje rosení skla je právě volba distančního rámečku. Distanční rámeček je v tomto případě tepelným mostem. Dnes se používají dle zvoleného materiálu celkem tři typy distančních rámečků – hliníkový, nerezový, plastový.

 

Distanční rámeček z hliníku má velkou tepelnou vodivost, okolo 150 W/mK. Tyto rámečky jsou již překonané a jsou nabízeny pouze z důvodu ceny.

Hliníkový distanční rámeček byl právě z důvodu velké tepelné vodivosti nahrazen distančním rámečkem nerezovým, jehož tepelná vodivost je 15-20 W/mK.

Třetím typem jsou plastové distanční rámečky tzv. teplé rámečky. Mezi teplé rámečky můžeme zařadit rámečky TGI-W (plastový rámeček potažený nerezovou fólií o tl. 0,1mm), Swisspacer (sklolaminát), Superspacer (extrudovaný silikon). Tepelná vodivost teplých rámečku je okolo 0,19 W/mK. V případě použití těchto teplých rámečků dochází ke zvýšení povrchové teploty skla v oblasti zasklívací lišty cca o 1-3 °C a tím pádem k omezení rosení skel.

Na základě výše uvedených důvodů, který typ distančního rámečku použít, jsme pro izolační skla zvolili teplý rámeček typu TGI-W, který dodáváme standardně!

Základním materiálem je plast - polypropylen (známý svou nízkou tepelnou vodivostí), který je potažen velmi tenkým pláštěm z ušlechtilé nerezové oceli (0,1 mm). Opláštění profilu ze strany butylu i vnějšího tmelu spolehlivě brání pronikání vlhkosti dovnitř, úniku plynu ven a zajišťuje optimální přilnutí těchto tmelů k profilu. Vzájemná kombinace obou materiálů přináší vynikající mechanické a tepelně izolační charakteristiky. Jeho velkou výhodou, oproti jiným teplým rámečkům je, že je v rozích ohýbán, což vytváří spolehlivou bariéru proti úniku plynu z izolačního skla.

Výhody distančního rámečku TGI-W:

  • významné snížení lineárního koeficientu prostupu tepla hranou systému
  • zvýšení povrchové teploty na vnitřní straně izolačního skla (Toi)
  • zlepšení (snížení) součinitele prostupu tepla izolačního skla a tím celého okna Uw

Výše uvedené výhody vedou jednoznačně k významné omezení rosení okrajů izolačního dvojskla

Ornamentální sklo

Při požadavku na neprůhlednou okenní, či dveřní výplň lze použít tzv. skla s ornamentem, dále skla bezpečnostní, pískovaná, drátoskla a pod.