O firmě

Historie firmy

Kasalova pila započala v roce 1928, kdy Rudolf Kasal, majitel pily v Humpolci, pilu v Jindřichově Hradci koupil od rodiny Steinů pro svého syna Bohumila. Bohumil Kasal, který byl architekt a stavitel, pak pilu využíval jako zázemí pro svou stavební činnost, a proto ji postupně rozšířil o tesárnu, hoblárnu a sušárnu.

V roce 1948 byla firma znárodněna a přešla do státního vlastnictví. V následujících letech se změnil provoz, byly přistavěny nové truhlárny a závod se orientoval mj. na výrobu oken pro panelové domy či na výrobu dřevěných komponentů do nákladních automobilů.

Dne 1. března 1994 firmu dílem restituovala, dílem od státu koupila rodina Kasalova.

Od tohoto roku se postupně začala zavádět i nová výroba, jako např. výroba dřevěných eurooken a dveří. Investovalo se i do strojového zařízení a nových technologií — CNC stroje od firmy Hundegger na výrobu dřevěných konstrukcí, zařízení na výrobu příhradových vazníků či modernizace dílny pro výrobu dveří; postavila se též nová hala pro výrobu stropních panelů.

 

Profil společnosti

V současné době má firma okolo 140 zaměstnanců a její hlavní činností je pilařský segment a stavebně truhlářská výroba. Řezivo vytváří nejen pro odběratele, ale především pro své další provozy, neboť stavebně truhlářská výroba představuje většinový podíl produkce firmy. Nejvýznamnější je výroba střešních a stropních panelů pro zahraničního výrobce dřevěných montovaných domů, dále výroba dřevěných konstrukcí, masivních dveří a dřevěných eurooken. Vedle výrobních provozů má Kasalova pila také svou maloobchodní prodejnu v Jindřichově Hradci.